Trafikuheld som følge af forstyrrelser af elektroniske devices

Flere og flere beviser tyder på, at elektroniske apparater som mobiltelefoner kan forstyrre bilisternes evne til at være opmærksomme på vejen og dermed føre til flere ulykker. Faktisk viste en nylig undersøgelse, at chauffører, der talte i mobiltelefon, havde fire gange større risiko for at komme ud for en ulykke end chauffører, der ikke talte i mobiltelefon.

Der er et par ting, du kan gøre for at mindske risikoen for at blive involveret i en trafikulykke, mens du bruger en elektronisk enhed. For det første skal du sørge for at holde ind til siden på et sikkert sted, før du bruger din enhed. For det andet skal du undgå at bruge din enhed i områder med tæt trafik eller dårligt vejr. For det tredje skal du holde øjnene på vejen hele tiden og aldrig sende sms’er eller e-mails, mens du kører bil.

Ved at følge disse enkle råd kan du hjælpe med at holde dig selv og andre i sikkerhed på vejen.

Hvad kan man gøre for at mindske antallet af disse uheld?

Det første skridt er at øge bevidstheden om problemet. Bilisterne skal være opmærksomme på farerne ved at bruge elektroniske apparater under kørslen. De bør opfordres til at lægge deres telefoner væk og koncentrere sig om vejen.

Der kan også foretages nogle ændringer i udformningen af veje og køretøjer. F.eks. kan der installeres rumble strips på i vejkanterne for at forhindre bilister i at dreje af vejen. Bedre synlighed om natten kan opnås ved at installere lysere gadebelysning og reflekterende maling på siderne af køretøjer.

I sidste ende er det dog op til den enkelte bilist at træffe beslutningen om at køre sikkert. Ved at være mere bevidst om risiciene og tage skridt til at undgå distraktioner kan vi alle bidrager til at reducere antallet af trafikulykker.