Energibesparelse til alle

Det kan være en udfordring at spare energi i en bygning, men med nogle få enkle tiltag kan det lade sig gøre. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig i gang:

1. Sørg for, at alle lys er slukket, når de ikke er nødvendige.

2. Luk vinduer og døre, når klimaanlægget eller varmen er tændt.

3. Brug ventilatorer i stedet for klimaanlæg, når det er muligt.

4. Indstil termostaten til den rigtige temperaturindstilling.

5. Køb en programmerbar termostat, så du kan indstille temperaturen for at spare energi, når der ikke er nogen hjemme.

6. Installer isolering i dine vægge og lofter for at forhindre, at varme eller kulde slipper ud.

7. Brug energibesparende apparater og pærer.

8. Tag kortere brusebade, og lad vandet ikke løbe, mens du børster tænder eller barberer dig.

9. Plant træer omkring din bygning for at give skygge om sommeren og holde den varm om vinteren.

10. Brug et energistyringssystem for at fuldt ud optimere den energi du har.

Hvad indebærer energistyring?

Energistyring er den strategiske og systematiske tilgang til at nå organisatoriske mål i forbindelse med effektiv udnyttelse af energi. Det indebærer generelt udvikling af politikker og procedurer for energibesparelser, anvendelse af vedvarende energikilder og sikring af, at energiforbrugende udstyr drives effektivt. Energistyringsprogrammer kan også omfatte overvågning og benchmarking af energiforbruget samt oplysningskampagner for at få medarbejdere og andre interessenter til at engagere sig i energibesparelser. Når et effektivt energistyringsprogram gennemføres korrekt, kan det føre til betydelige omkostningsbesparelser for en organisation. Desuden kan det bidrage til at reducere miljøpåvirkningerne ved at reducere drivhusgasemissionerne og andre forurenende stoffer i forbindelse med energiproduktion og -forbrug.