Design og kreativitet

Design ses ofte som en kreativ aktivitet, men det kan også ses ud fra et mere teknisk perspektiv. Design indebærer udarbejdelse af planer eller modeller for produkter eller systemer. Det kan gøres i hånden eller ved hjælp af computersoftware. Designprocessen begynder ofte med en idé eller et koncept, som derefter udvikles til en plan eller en model. Når designet er færdigt, kan det sendes til en fabrikant eller producent med henblik på produktion.

Design kan anvendes inden for mange forskellige områder, herunder mode, arkitektur, produktdesign, grafisk design, indretning og landskabspleje. Det anvendes også inden for ingeniørvidenskab og produktion. Designprincipperne kan bruges til at skabe løsninger på problemer eller til at forbedre eksisterende produkter eller systemer.

Kreativitet blandt unge har været faldende i de seneste år. Det er et problem, fordi kreativitet er en vigtig drivkraft for innovation og økonomisk vækst.

Der er mange grunde til, at kreativiteten kan være faldende. En mulighed er, at folk i takt med, at verden er blevet mere kompleks, er blevet mere risikovillige og mindre tilbøjelige til at prøve nye ting. En anden mulighed er, at vores uddannelse systemet er alt for ofte baseret på rutinelæring og standardiserede test, som kvæler kreativiteten.

Uanset hvad årsagen er, er det klart, at vi skal gøre mere for at fremme kreativiteten blandt unge mennesker. En måde at gøre dette på er gennem uddannelse. Vi kan hjælpe eleverne med at blive mere kreative ved at lære dem at tænke ud af boksen, tage risici og løse problemer på nye måder.

Vi kan også fremme kreativiteten på vores arbejdspladser ved at fremme en innovationskultur og tilskynde medarbejderne til at komme med nye idéer. Og vi kan skabe offentlige politikker, der støtter iværksættere og andre kreative mennesker.

Ved at tage disse skridt kan vi sikre, at vores økonomi fortsat kan drage fordel af kreativitetens kraft. efterskoler i jylland tilbyder muligheden for at være kreativ på højskolen.